Úvod » Jazykoveda, slovníky » Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku (Branislav Varsik)


        

Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku (Branislav Varsik)

a ich prevzatie Maďarmi v 10.-12. storočí : príspevok k etnogenéze Slovákov

Predané

 

Číslo produktu: 02834
Vydavateľ: Veda
Rok vydania: 1990
Cena:
15,00 €

Uhorskí králi dávali v stredoveku svojm verným ľuďom za zásluhy majetky a v ich donačných listinách zväčšsa uvádzali aj opis hraníc majetku. V týchto opisoch hraníc majetkov sa uvádzali mnohé dôležité názvy susediacich majetkov (dedín, zemí a majerov), ba aj názvy riek a iné chotárne názvy. Tieto názvy majú veľký význam pre zisťovanie pôvodného slovanského osídlenia, ako aj v otázke, ako prevzalo novšie prichádzajúce maďarské obyvateľstvo názvy riek a sídlisk od pôvodného staršieho slovanského obyvateľstva.

Keďže z našej dlhoročnej bádateľskej skúsenosti sme zistili, že názvy riek boli najstaršími a najdlhšie pretrvávajúcimi, rozhodli sme sa venovať v našej práci výskumu názvov riek na Slovenku, aby sme sa konkrétnejšie dozvedei o jednotlivých názvoch riek, ako ich prevzalo novšie prichádzajúce maďarské obyvateľstvo od staršieho slovanského obyvateľstva.

Práca sa skadá z dvoch častí. V prvej hovoríme o názvoch riek a ich prítokoch v povodí rieky Dunaja a v druhej časti zasa o názvoch riek a ich prítokoch v povodí rieky Tisy. V práci sme sa snažili zhromaždiť čo nastaršie a aj ďalšie a aj ďalšie určujúce doklady pre každú rieku, aby sme na ich základe mohli čo najlepšie zistiť, ako bol ten-ktorý názov prevzatý Maďarmi od Slovanov a ako sa vyvíjal v maďarskej reči až do súčasnosti. No sledovali sme aj to, či názov u Slovanov (Slovákov) prešiel prirodzeným vývinom v ich reči a či sa zachoval až do súčasnosti.

Zistili sme, že Maďari v 10. storočí prevzali predovšetkým názvy na južnom Slovensku (už aj s nosovkami), kým v severnejšie položených krajoch sa tak stalo až po ich neskoršom pripojení k uhorskému štátu v 11. - 12. storočí. V práci nám už nešlo o zisťovanie etymológii základov názvov tých veľkých riek na Slovensku, ktoré majú základy vo svojich názvoch nejasné a ktoré boli doteraz považované zväčša za predslovanského pôvodu. O niektorých z nich sa nám zachovali priamo doklady už z predslovanských čias (už z rímskeho obdobia), ako sú názvy Dunaj, Tisa, Morava a Hron, ale sme presvedčení, že aj základy názvov ďalších veľkých riek sú predslovanského pôvodu.

Záverom možno nám zhrnúť, že Maďari prevzali od Slovanov (Slovákov) v 10. - 12. storočí všetky názvy veľkých a stredných tokov na Slovensku a zachovali ich zväčša až do súčasnosti. Názvy týchto riek súčasne potvrdzujú kontinuitu pôvodného slovanského (slovenského) obyvateľstva na slovenskom etnickom území od čias Veľkomoravskej ríše až do súčasnosti. (text na prebale)

Počet strán: 180
Jazyk: slovenský 
Väzba: pevná s prebalom
Stav prebalu: 5/5
Stav knižného bloku: 5/5

MGM4N2Y5N