Úvod » História » Slovensko 3 Ľud - I. časť


        

Slovensko 3 Ľud - I. časť

akcia

skladom

 

Transparentná história cien
Číslo produktu: 01232
Vydavateľ: Obzor
Rok vydania: 1975
Cena:
9,00 €

do košíka:
  ks  

Viac o knihe

Publikácia sa delí na dve časti: hospodárstvo a spoločnosť.

Úvodná stať Geografia priemyslu svedčí o mohutnom rozvoji priemyselnej výroby na Slovensku a prináša konkrétne údaje o pracovných silách, surovinách, rozložení priemyslu podľa odvetví a sortimentov, o vymedzení priemyselných rajónov a zvláštnostiach ich štruktúry. Ďalši
e kapitoly prvej časti knihy podrobne informujú o priestorovom rozložení hospodárstva, o využití pôdy, rozložení kultúr, lesnom hospodárstve, o vplyve socialistickej industrializácie na zmeny v rozlohe lesov, ornej pôdy, lúk, pasienkov, záhrad a vinohradov, o pestovaní lesa a jeho zložení podľa drevín, vekovej skladby, zásob drevovej hmoty, jej ťažby, o rastlinnej a živočíšnej výrobe v poľnohospodárstve podľa hektárových výnosov i jednotlivých plodín, resp. druhov domácich zvierat, o zmenách v štruktúre výroby vyvolaných socialistickým poľnohospodárstvom, o vybavenosti slovenského územia dopravnými prostriedkami (cesty, železnice, výťahy, letiská, riečna doprava, elektrická sieť), o stave obchodu a cestovného ruchu. Všetky tieto geografické javy podávajú autori vo vývinových tendenciách a v prísnej spätosti nielen s prírodnými podmienkami, ale aj s hospodárskym a politickým vývojom.

Osobitná kapitola je venovaná ekonomickému vývinu Slovenska, najmä jeho dynamickému hospodárskemu rozvoju v podmienkach socialistickej výstavby

Kapitoly druhej časti publikácie dávajú čitateľov syntézu geografie obyvateľstva a sídelnej geografi Slovenska. Objasňujú, ako sa v priebehu dejín menia podmienky osídlenia na slovenskom území, ako ich ovplyvňovali výrobné pomery, analyzujú počet hustotu obyvateľstva, jeho pohyby v niekoľkých rezoch, všímajú si zmeny v štruktúre mestského i vidieckeho obyvateľstva, jeho vekové a národnostné zloženie, sociálnu skladbu a zamestnanie, zoskupovanie do sídel; napokon určujú ich polohu, veľkosť, pôdorysné a funkčné typy, zákonitosť vývoja, pri mestách aj vnútorné členenie, vybavenosť službami vo vzťahu k zázemiu. Nezabúda sa ani na urbanizácii Slovenska.

Problematikou socialistického štátu a socialistickej spoločnosti na Slovensku sa zaoberá sedem statí rozoberajúcich vývin politickej štruktúry a súčasne spoločenskú organizáciu. Charakterizujú sa v nich orgány štátnej správy, správne a územné členenie politická organizovanosť, ochrana spoločnosti, vývoj a stav sociálnej politiky. Osobitnú pozornosť si vynútila vysoká úroveň zdravotníctva na Slovensku.

Pôsobivosť jednotlivých kapitol tejto publikácie ktorá ako celok dokumentuje búrlivý rozvoj socialistického Slovenska, zvýrazňujú početné ilustrácie, mapky, grafy a tabuľky.

 

Počet strán: 732
Jazyk: slovenský 
Väzba: pevná s prebalom
Stav prebalu: 4/5
Stav knižného bloku: 5/5

ZWIzZWE2MW