Úvod » História » Slovensko 4 Kultúra - I. časť


        

Slovensko 4 Kultúra - I. časť

akcia

skladom

 

Transparentná história cien
Číslo produktu: MM383
Vydavateľ: Obzor
Rok vydania: 1979
Cena:
9,00 €

do košíka:
  ks  

Viac o knihe

Prvá časť štvrtého, posledného dielu tejto vlastivednej publikácie je venovaná slovenskej kultúre, jej dejinám, miestu v spoločenskom zápase a búrlivému rozvoju v epoche socializmu. Podáva základné informácie o všetkých oblastiach kultúrnej tvorby, ako sa prejavovala v historickom vývine na Slovensku. Zachytáva nielen kultúru tvorenú príslušníkmi slovenského národa, ale všetku kultúru existujúcu na území Slovenska, spätú s jeho dejinami a určenú do značnej miery aj slovenskej spoločnosti.

Autorský kolektív vychádzal pri spracúvaní dejín slovenskej kultúry z marxisticko-leninského učenia o vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu. Autori zahrnujú pod pojem kultúra široko rozvetvenú duchovnú tvorbu, aktívne zasahujúcu do života spoločnosti a súvisiacu so sociálno-ekonomickou realitou, i proces jej šírenia a osvojovania konzumentmi. V popredí ich hodnotenia stoja také kultúrne prejavy, ktoré pomáhali v boji pokrokových spoločenských síl a rozvíjali demokratický obsah kultúry.

Na čelo prvej časti knihy zaradila redakcia kapitolu o slovenskom jazyku. Jazyk ako nástroj komunikácie bol dôležitým prostriedkom národného uvedomovania, a boj o spisovný jazyk v špecifických slovenský spoločenských podmienkach sa stal súčasťou hoja proti feudalizmu a národnému útlaku. V nasledujúcich kapitolách autori výstižne opisujú vývin slovenskej literatúry, divadla, filmu, hudby, výtvarného umenia a architektúry. Vo všetkých ukazujú — azda okrem najmladšieho druhu umenia, filmu — ako sa slovenská kultúra organicky včleňovala do prúdu európskej vzdelanosti, ako prijímala podnety z európskych umeleckých epoch a slohov a zároveň ako na jej formovanie pozitívne pôsobila prevládajúca slovanská orientácia, najmä bratský vzťah ku kultúre českej a ruskej, čo bolo nenahraditeľnou posilou našej kultúry v ťažkých politických situáciách. Presvedčujú, že jednou zo základných čŕt slovenskej kultúry je jej plebejskosť, protipanskosť a že rozhodujúci vplyv na jej novodobý vývin majú myšlienky Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, stelesnené v revolučnej teórii davistov; na túto tradíciu, znásobenú Slovenským národným povstaním, nadviazala naša kultúra po oslobodení roku 1945.

Pestrý obraz slovenskej kultúry v podaní autorov tejto publikácie pripomína zápas za dnešnú prítomnosť a vyvoláva radostné perspektívy.

 

Počet strán: 992
Jazyk: slovenský 
Väzba: pevná s prebalom
Stav prebalu: 4/5
Stav knižného bloku: 5/5

MzEyMGZl