Úvod » Umenie » Slovensko 4 Kultúra - II. časť


        

Slovensko 4 Kultúra - II. časť

akcia

skladom

 

Transparentná história cien
Číslo produktu: 01236
Vydavateľ: Obzor
Rok vydania: 1980
Cena:
9,00 €

do košíka:
  ks  

Viac o knihe

Druhá časť štvrtého dielu Slovenska uzatvára sériu vlastivedných publikácií Dejiny, Príroda, Ľud, Kultúra a vypĺňa chýbajúce miesta v obraze o kultúrnom vývoji na našom území.

Jednotlivé kapitoly, spracované na úrovni súčasného poznania, vedecky fundovane a pritom prehľadne a prístupne, oboznamujú čitateľov s históriou filozof
ie na Slovensku od prvých prejavov filozofického myslenia až po súčasnosť, so stavom školstva v minulosti i jeho rozvojom v podmienkach socializmu, s dejinami osvety, múzejníctva, pamiatkovej starostlivosti, knihovníctva, knižnej kultúry atď.

Kapitoly Noviny a časopisy, Rozhlas a Televízia podávajú historický pohľad na vývoj našich masovokomunikačných prostriedkov i z technickej stránky, informujú o ich tvorbe a rozsiahlej sieti v prítomnosti a určujú im miesto vo vývine slovenskej kultúry. Týka sa to predovšetkým televízie, najmladšieho, no zároveň najúčinnejšieho prostriedku tvorby a šírenia informácií a propagandy, vedeckých poznatkov, kultúry, umenia i ušľachtilej zábavy.
Pozoruhodné fakty nájde čitateľ v kapitole Veda, ktorá hovorí o významnom postavení Slovenska a Slovákov v oblasti vedeckého bádania v minulosti, bilancuje úspechy slovenských vedeckovýskumných ústavov po oslobodení, v období vedecko-technickej revolúcie, a načrtáva organizačnú základňu našej vedy.

Epocha výstavby socializmu prináša do života spoločnosti nové prvky. Prejavujú sa nielen v medziľudských vzťahoch, ale aj v rozličných iných sférach. Túto tematiku spracúvajú kapitoly Socialistický spôsob života a Kultúra práce. S ideologickou, ekonomickou a politickou úrovňou spoločnosti je úzko spojená telesná výchova a šport ako kultúrne organizovaný spoločenský jav. Autor venuje najviac miesta obdobiu posledných tridsiatich rokov, keď aj v tejto oblasti nastal u nás mohutný rozmach.

Celá publikácia je napísaná s triezvym hodnotením faktov a všetky kapitoly majú spoločného menovateľa — poznatok, že jedine socialistické zriadenie je schopné poskytnúť široký priestor na rozvoj všetkých zložiek kultúry.

 

Počet strán: 951
Jazyk: slovenský 
Väzba: pevná s prebalom
Stav prebalu: 3/5
Stav knižného bloku: 5/5

YWFhYz