Úvod » Spoločenské vedy » Tréma (Kondáš Ondrej)


        

Tréma (Kondáš Ondrej)

Strach zo skúšky

akcia

Predané

 

Transparentná história cien
Číslo produktu: 00529
Vydavateľ: SPN
Rok vydania: 1979
Cena:
2,62 €

Viac o knihe

1.    Tréma — pojem, zisťovanie a výskyt    

1.1    Konotatívny význam pojmu tréma a strach    

1.2    Zisťovanie trémy    

1.2.1    Metódy použité pri našom výskume trémy    

1.2.2    Výber skúmaných osôb    

1.3    Výskyt trémy a strachu zo skúšania    

2.    Tréma a duševné stavy    

2.1    Stručne o duševných stavoch    

2.2    Duševné stavy žiakov a predskúškové stavy    

2.3    Tréma a motivácia    

3.    Tréma ako forma strachu    

3.1    Strach a fóbia    

3.1.1    Podstata strachu a jeho teoretické vysvetľovanie

3.1.2    Školská fóbia    

3.2    Tréma ako stav napätia a strachu    

3.3    Činitele učenia pri vzniku a perzistenci i trémy    

4.    Situácie a okolnosti trémy    

4.1    Situácie evokujúce trému    

4.2    Všeobecne o okolnostiach, ktoré napomáhajú trému

4.3    Didaktogénne okolnosti a vzťah žiaka k učiteľovi    

4.3.1    Didaktogénne okolnosti    

4.3.2    Nioktoré otázky vzťahu žiaka k učiteľovi    

5. Vplyv strachu a trémy na psychické funkcie, správanie a výkon

5.1    Vegetatívne a psychické príznaky trémy

5.2    Vplyv strachu a trémy na psychické funkcie a procesy

5.2.1    Vplyvy na učenie a pamäť    

5.2.2    Vplyvy na myslenie a kognitivně funkcie    

5.2.3    Vplyv na vnímanie, pozornosť a fantáziu    

5.3    Subjektívne prežívanie trémy vo vzťahu k výkonu

6.    Redukovanie trémy

6.1    Spôsoby spontánneho ovplyvňovania vlastnej trémy

6.2    Desenzitizácia strachu zo skúšok    

6.3    Ďalšie metódy a postupy na redukovanie trémy    

7.    Psychohygiena skúšky a prevencia trémy

7.1    Hodnotenie vedomostí a prevencia trémy

7.2    Vzťah učitel — žiak ako psychohygienický činitel

7.3    Ďalšie pozitivizujúce a negativižujúce činitele

7.3.1    Didaktické činitele a zásady

7.3.2    Emocionálne a motivačné činitele

 

Počet strán: 200
Jazyk: slovenský 
Väzba: pevná s prebalom
Stav prebalu: 4/5
Stav knižného bloku: 5/5

ZjVmO